Gebruikersgegevens

Wanneer u onze websites bezoekt, worden op onze webserver tijdelijk zogenaamde gebruiksgegevens als logbestand geëvalueerd op onze webserver om de kwaliteit van onze websites te verbeteren. Deze data bestaat uit:

  • de naam en het adres van de gevraagde inhoud,
  • de datum en tijd van de vraag,
  • de hoeveelheid overgedragen gegevens,
  • de toegangsstatus (inhoud overgedragen, inhoud niet gevonden),
  • de beschrijving van de gebruikte webbrowser en besturingssysteem,
  • de verwijzingslink, die aangeeft vanaf welke pagina u de onze hebt bereikt,
  • het IP-adres van de aanvragende computer, dat wordt ingekort zodat er geen persoonlijke referentie meer kan worden vastgesteld.

De bovengenoemde loggegevens worden alleen anoniem geëvalueerd.

Anonieme bezoekersmeting

Op onze websites voeren wij anonieme bezoekersmetingen uit. Hiervoor worden de loggegevens van de webserver en het verkorte IP-adres geëvalueerd. Het is niet mogelijk om conclusies te trekken over uw persoon.

Dataveiligheid

Om uw gegevens zo volledig mogelijk te beschermen tegen ongewenste toegang, nemen wij technische en organisatorische maatregelen. We gebruiken een versleutelingsproces op onze websites. Uw gegevens worden van uw computer naar onze server en vice versa verzonden via internet met behulp van TLS-codering. U herkent dit meestal aan het feit dat het slotsymbool in de statusbalk van uw browser gesloten is en de adresregel begint met https://.

Contact Formulier

U heeft de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via ons contactformulier. Om gebruik te kunnen maken van ons contactformulier hebben wij eerst de als verplichte velden gemarkeerde gegevens van u nodig.

Wij gebruiken deze gegevens op basis van art. 6 par. 1 verlicht. f AVG om uw vraag te beantwoorden.

Daarnaast kunt u zelf beslissen of u ons meer informatie wilt verstrekken. Deze informatie wordt vrijwillig verstrekt en is niet verplicht om contact met ons op te nemen. Wij verwerken uw vrijwillige informatie op basis van uw toestemming in overeenstemming met art. 6 par. 1 verlicht. a AVG .

Uw gegevens worden alleen verwerkt om op uw verzoek te kunnen reageren. In dit verband kan het ook nodig zijn om uw verzoek door te sturen naar bedrijven van de datenschutz nord Group (datenschutz nord GmbH, datenschutz süd GmbH, datenschutz cert GmbH, FIRST PRIVACY GmbH, DSN Holding GmbH, FIRST PRIVACY BV). De wettelijke basis hiervoor is art. 6 par. 1 verlicht. f AVG .

We zullen uw gegevens verwijderen als deze niet langer nodig zijn en er geen wettelijke bewaarplichten zijn die het tegendeel vereisen.

Voor zover uw gegevens die via het contactformulier worden verzonden, worden verwerkt op basis van art. 6 par. 1 verlicht.  f AVG , u kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking. U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw vrijwillige gegevens ook op elk moment intrekken. Neem hiervoor contact op met dpo@dsb-group.de.

Opslagperiode

Tenzij we u al gedetailleerd hebben geïnformeerd over de bewaartermijn, verwijderen we persoonsgegevens wanneer ze niet langer nodig zijn voor de bovengenoemde verwerkingsdoeleinden en er geen wettelijke bewaarverplichtingen zijn die verwijdering in de weg staan.

Andere processors

Wij geven uw gegevens door aan dienstverleners die ons ondersteunen bij de werking van onze websites en de bijbehorende processen in het kader van de verwerking in opdracht conform art. 28 AVG . Dit zijn bijvoorbeeld aanbieders van hostingdiensten. Onze dienstverleners zijn strikt gebonden aan instructies aan ons en zijn dienovereenkomstig contractueel verplicht.

Hieronder noemen we in de bovenstaande tekst van de privacyverklaring de verwerkers waarmee we samenwerken, voor zover we dat nog niet hebben gedaan. Als gegevens in dit verband buiten de EU of EER worden overgedragen, geven we informatie over het juiste niveau van gegevensbescherming.

Verwerker Doel Adequaat niveau van gegevensbescherming
datenschutz nord GmbH Webhosting en ondersteuning Verwerking alleen binnen de
EU / EER

Uw rechten als betrokkene

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens kent de AVG u als betrokkene bepaalde rechten toe:

Recht op toegang (Art. 15 AVG)

U hebt het recht om bevestiging te vragen of persoonsgegevens over u worden verwerkt; als dit het geval is, hebt u recht op toegang tot deze persoonlijke gegevens en de informatie die in detail wordt vermeld in artikel 15 van de AVG.

Recht op rectificatie (Art. 16 AVG)

U hebt het recht om de correctie van eventuele onjuiste persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben en, indien van toepassing, de voltooiing van onvolledige gegevens onverwijld te vragen.

Recht op gegevenswissing (Art. 17 AVG)

U hebt het recht om te verzoeken dat uw persoonlijke gegevens onverwijld worden verwijderd, op voorwaarde dat een van de redenen die in art. 17 van de AVG van toepassing.

Recht op beperking van de verwerking (Art. 18 AVG)

U hebt het recht om de beperking van de verwerking te vragen als een van de voorwaarden vermeld in art. 18 AVG is van toepassing, bijvoorbeeld als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, voor de duur van de beoordeling door de verwerkingsverantwoordelijke.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid (Art. 20 AVG)

In bepaalde gevallen, die in detail worden vermeld in art. 20 van de AVG, hebt u het recht om de u betreffende persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om de overdracht van deze gegevens aan een derde partij te vragen.

Recht van bezwaar (Art. 7 AVG)

Als de verwerking van gegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken in overeenstemming met art. 7 (3) AVG. Houd er rekening mee dat de intrekking alleen voor de toekomst geldt. Verwerking die plaatsvond vóór de herroeping wordt niet beïnvloed.

Recht van bezwaar (Art. 21 AVG)

Als gegevens worden verzameld op basis van art. 6 par. 1 verlicht. f AVG (gegevensverwerking voor de bescherming van legitieme belangen) of op basis van art. 6 par. 1 verlicht. e AVG (gegevensverwerking voor de bescherming van het openbaar belang of bij de uitoefening van openbaar gezag), u hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. We zullen de persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij er aantoonbare dwingende legitieme gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit (Art. 77 AVG)

Op grond van art. 77 AVG, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van gegevens over u in strijd is met de bepalingen inzake gegevensbescherming. Het klachtrecht kan met name worden uitgeoefend bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.

Bewering van uw rechten

Tenzij hierboven anders beschreven, kunt u contact opnemen met FIRST PRIVACY BV om uw gegevensbeschermingsrechten uit te oefenen.

Contactgegevens van de functionarissen voor gegevensbescherming

Onze externe functionaris voor gegevensbescherming geeft u graag informatie over het onderwerp gegevensbescherming onder de volgende contactgegevens:

E-Mail: dpo@dsn-group.de
Phone: +49 931 30 49 76-0

Als je contact opneemt met onze functionaris voor gegevensbescherming, geef dan ook aan dat dit FIRST PRIVACY B.V. betreft.